מנהלת תחום מתנדבים: מירית לנדרר טל. 03-5219206

רכזי של"מ במתנ"ס:

אלה פאוסט, מרתה זלצקבר, בינה גונשור- רכזות של"מ

אלה פאוסט, מרתה זלצקבר- רכזת "קהילה מטיילת"

מרתה זלצקבר- רכזת מועדון היידיש.

אברהם הובר- רכז מועדון "אור ירוק"

חנה זברונסקי- רכזת פרויקט "קריאה בהנאה".

חנה לבנוני, יעל בורקו- תחום איכות הסביבה - "קיימותא"

שמוליק ולבנה נתן - רכזי מועדון לאדינו

img