לפניכם כלל המכרזים ברמת אליהו. 

 

 

 

 

 

 

 

 שם המכרז
 מספר מכרז  תאריך סיום  פרטי המכרז

מכרז פומבי לרכישת והתקנת ריהוט לספרייה 

 051/2023 02/07/2023  
     

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

     

 

     

 

     

 

 

img