לפניכם כלל המכרזים ברמת אליהו. 

 

 

 

 

 

 

 

 שם המכרז
 מספר מכרז  תאריך סיום  פרטי המכרז

מכרז פומבי לרכישת והתקנת ריהוט לספרייה 

 051/2023 02/07/2023  
מכרז פומבי מספר 052/23 ביצוע עבודות פירוק והרכב קירוי בריכה | פרוטוקל   052/23

 תאריך התחלה 
23.11.2023

 

 

 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

     

 

     

 

     

 

 

img