טפסים

טופס רישום חוגים תשפ"ד

הנחיות למילוי הטופס:

מתנ"ס רמת אליהו רח' אבא סילבר 2 ראשל"צ .
טל. 03-9611385 שלוחה 0 פקס:03-9615796
דוא"ל מזכירות מתנ"ס: Office.re@re.matnasim.co.il
דוא"ל מזכירות מרכז הספורט: sportoffice@re.matnasim.co.il 03/9523390
ווטסאפ מרכז הספורט 03-9523392
הצטרפו לדף שלנו בפייסבוק: מתנ"ס רמת אליהו ראשל"צ

פרטי הילד/ה
מין
מין
מין
פרטי הרושם/הורה
חתמו כאן
•אם יש צורך במלווה מטעם הילד •כניסה עם חיית שרות. •עזרה בהתמצאות
הצהרת ההורה
1. אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת שקראתי והבנתי את האמור לעיל ואני מסכים/ה לתוכנו ומתחייב/ת לפעול על פיו ואני מאשר את הרישום לפעילות/חוג בהתאם לתעריף המפורסם באמצעי המדיה של המתנ"ס.
2.אני מצהיר/ה בזאת שאין לי או לביתי/ בני כל מניעה בריאותית להשתתף בפעילות המתנ"ס.
3. אני מאשר/ת קבלת דוא"ל ו/או- הודעת ווצאפ לצורך עדכונים ופרסומים מהמתנ"ס
4. אני מאשר/ת פרסום תמונה של בני/ביתי באמצעי המדיה בהם פועל המתנ"ס .

התקנון

טופס רישום להשתתפות בחוגי המתנ"ס מיום  1/9/23-   31/8/24

תקנון:

         1.   שנתהפעילות במתנ"ס תחל ביום ה' 01/09/2023 ההרשמה תסתיים עם מיצוי                                המקומות בחוגים על בסיס "כל הקודם זוכה". מספר המקומות מוגבל.

 1. רוב החוגים במתנ"ס מתקיימים 10 חודשים ומסתיימים ב-30/06/2024. זאת למעט חוגי ביה"ס למחול וחוגי ספורט למבוגרים הפועלים 11 חודשים ומסתיימים ב- 31/7/24. *חוגי טניס, אגרוף, שחייה למבוגרים, פילאטיס פועלים 12 חודשים ומסתיימים ב- 31/8/24 *ייתכנו חוגי ילדים/מבוגרים נוספים שיתקיימו עד 31/8/24  *בחוג טניס עשויים להתבטל אימונים עקב מזג אויר גשום, החזר אימונים יתקיים בחופשת חנוכה ופסח (לא יינתן החזר כספי). רישום לחוג טניס- לילדים חדשים ברמת מתחילים  במהלך חודשים ספטמבר ואוקטובר זכאים לקבל מחבט בהשאלה, במידה ומבטלים את החוג אתם נדרשים להחזיר את המחבט (אי החזרה תחויב בעלות של 150 ₪ ),במידה ותסיימו את כל השנה עד ל- 31/8/24 יוענק המחבט במתנה.
 2.  מתוכננת השבתה של בריכת השחייה למספר שבועות במהלך שנת הפעילות לצורך החלפת קירוי הבריכה ושיפוץ מבואת הכניסה.
 3. ביטול הרשמה לחוג/קורס אחרי 25/3/2024- יחויב בדמי ביטול על סך  100 ₪.  
 4. לתשומת לב,  ביטול הרשמה לחוג/ פעילות  ייעשה באמצעות הודעה מראש בכתב או בדואר אלקטרוני בלבד שתימסר במזכירות  המתנ"ס עד ל- 25 בחודש הקודם לחודש אותו אתם מעוניינים לבטל. הביטול ייכנס לתוקף בחודש העוקב לחודש בו התקבלה ההודעה. ***בקשות אשר יוגשו אחרי ה- 25 לחודש יחויבו עבור החודש העוקב ויזוכו רק מהחודש שלאחריו.
 5. הודעה בע"פ או בכתב למאמן/מורה/מדריך אינה מספיקה ולא תתקבל כהודעת ביטול השתתפות.
 6. מחיר החוגים הינו מחיר שנתי המחולק לתשלומים חודשיים לנוחיות הקהל. בחישוב המחיר שוקללו ימים בהם לא מתקיימת פעילות עקב חגי ומועדי ישראל ו/או חופשה אחרת בהתאם לחוג הספציפי,לכן לא יינתן זיכוי נוסף בגינם.
 7. התשלום יתבצע אחת לחודש כתשלום חודשי שיבוצע מראש, באמצעות הוראת קבע, הוראת קבע בכרטיס אשראי (אינו תופס מסגרת),עבור כל שנת פעילות.
 8. ביטול כרטיס אשראי או אי כיבוד/ החזר הוראת קבע (שלא תואם עם המזכירות מראש) יחויב  בתשלום עמלה הנגבית על ידי הבנק מהמתנ"ס .
 9. פתיחת החוגים מותנית במס' נרשמים מינימלי.המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל חוג, במידה ומס' המשתתפים בו ירד מתחת למינימום הנדרש לקיומו של החוג.
 10. המתנ"ס רשאי לשנות את מועדי החוגים,מבנה הקבוצות והמדריכים במטרה להתאים את הפעילות לצרכים בשטח.
 11. אי השתתפות בפעילות מכל סיבה ושאינה תלויה במתנ"ס לא מזכה בהחזר כספי. במקרה של הפסקת השתתפות עקב אילוץ בלתי צפוי מסיבה רפואית בלבד שאינו מאפשר השתתפות במשך 3 שבועות לפחות, יש לפנות למזכירות בכתב בצירוף מסמכים רלוונטיים, המערכת תדון בנושא. לא תאושר בקשת ביטול רטרואקטיבית עבור תקופת פעילות קודמת, גם אם לא הייתה השתתפות סדירה של המשתתף/ת.

12 .שיעור ניסיון- כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לאחר ביצוע רישום ולפני ביצוע התשלום.        

     במידה שהחליט להירשם ישלם עבור השיעור הנ"ל במסגרת התשלום החודשי   

     לחוג. שימו לב, לא יתאפשר שיעור ניסיון בקורסים/בחוגי שחיה.

 1. המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק השתתפות בפעילות/חוגים  כתוצאה מהתנהגות לא הולמת    או/ו אי עמידה בתשלומים, ולא יתאפשר רישום לפעילות המתנ"ס, כולל קייטנות, עד  להסדרת התשלומים.
 2. תושב החייב כסף למתנ"ס בגין השתתפות בפעילות בשנים קודמת לא יוכל להירשם לשנת הפעילות החדשה עד להסדרת החוב.
 3. במקרה של היעדרות משיעור לא ניתן לבצע השלמה .

הריני מאשר שקראתי את התקנון:____________________

הצהרת ההורה

 1. אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת שקראתי והבנתי את האמור לעיל ואני מסכים/ה לתוכנו ומתחייב/ת לפעול על פיו ואני מאשר את הרישום לפעילות/חוג בהתאם לתעריף המפורסם באמצעי המדיה של המתנ"ס.
 2. אני מצהיר/ה בזאת שאין לי או לביתי/ בני  כל מניעה בריאותית להשתתף בפעילות המתנ"ס. * במידה וקיימת מניעה בריאותית כלשהי. נא לפרט: _____________________________________
 3. אני מאשר/ת קבלת  דוא"ל ו/או- הודעת ווטסאפ לצורך עדכונים ופרסומים מהמתנ"ס: דוא"ל:  ____________________________@_____________________ מס' סלולארי להודעות ווטסאפ__________________
 4. אני מאשר/ת פרסום תמונה של בני/ביתי באמצעי המדיה בהם פועל המתנ"ס .

פרטי הילד/ה

 

שם משפחה

של המשתתף

שם פרטי של  המשתתף

מס' ת.ז

זכר/נקבה

תאריך לידה

כיתה

ביה"ס

חוג/פעילות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטי הרושם/הורה

שם משפחה _______________ שם פרטי____________ ת.ז _____________

טלפון(הורה1):_______________ טלפון (הורה 2):___________­­­­­_____

כתובת ___________________________

חוגים נוספים שאתם מתעניינים בו:____________________

חתימה ___________ תאריך_______________

חוג הנגישות: פרט/י אמצעי הנגשה במידת הצורך_______________________

 • אם יש צורך במלווה מטעם הילד
 • כניסה עם חיית שרות.
 • עזרה בהתמצאות

מתנ"ס רמת אליהו רח' אבא סילבר 2 ראשל"צ .

טל. 03-9611385 שלוחה 0 פקס:03-9615796

דוא"ל מזכירות מתנ"ס:Office@re.matnasim.co.il

דוא"ל מזכירות מרכז הספורט: sportoffice@re.matnasim.co.il 03/9523390

ווטסאפ מרכז הספורט 03-9523392

ווטסאפ מזכירות 03-5219219

הצטרפו לדף שלנו  בפייסבוק: מתנ"ס רמת אליהו ראשל"צ

 


סמנו V ליד "אני לא רובוט"