טפסים

הסכם מרוכז תשפב - עבור כל המסגרות

כתב התחייבות להצטרפות למסגרת הגיל הרך – מתנ"ס רמת אליהו תשפ"ב 2021-2022
מתנ"ס רמת אליהו מודה ומברך אתכם, ההורים, על החלטתכם לרשום את בנכם/ בתכם למסגרות הגיל הרך ומאחל לכם שנת לימודים מהנה!
פרטי הילד/ה
מין
חבר בקופת חולים
פרטי ההורים
אני מאשר/ת קבלת דוא"ל ו/ או הודעת וואטסאפ לצורך עדכונים ופרסומים מהמתנ"ס.
הננו מאשרים בזאת שימוש בתמונות בני/בתי בפרסומים של המתנ"ס
לראיה באו על החתום
חתמו כאן
פרטי הילד/ה
מין
פרטי ההורים
טלפונים של אנשי קשר נוספים (למקרה חירום)
ילדים נוספים במשפחה
תודה על שיתוף הפעולה – צוות הגן
נספח 1 : הצהרת בריאות.
אני מצהיר /ה בזאת כי בני/בתי אינו סובל/ת ממגבלה רפואית וכי אין הוא/היא נמצאים בטיפול רפואי המגביל את השתתפותו/ה במסגרת.
האם קיימת מגבלה כלשהי בנושא מזון
*** במידה וקיימת מגבלה רפואית כלשהי חובה לצרף אישורים רפואיים המאפשרים השתתפותו במסגרת.
חתמו כאן
נספח מס' 2 : אישור הורה על רישום במסגרת עד השעה 17:00
חתמו כאן
נספח מס' 4: אישור הורה על רישום גן תורן 7:00 בבוקר
אבקש לרשום את בני/בתי משעה 7 בבוקר בתוספת תשלום של 110 ₪ לחודש (מעבר לתשלום החודשי הקבוע). (מותנה במספר נרשמים מינימלי)
חתמו כאן
נספח מס' 3 : אישור הורה על איסוף מהגן בליווי מבוגר שאינו אחד ההורים של הילד/ה
הריני לאשר בזאת כי בני/בתי יצא/תצא בתום יום הפעילות הביתה עם
*שימו לב, לא יותר איסוף ילדים ע"י אח/ות מתחת לגיל 12.
חתמו כאן
נספח מס' 4 אמצעי תשלום
נא לסמן את אמצעי התשלום : *שימו לב! לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי דיינרס ודיירקט
חתמו כאן

התקנון

אנו החתומים מטה הוריו של הילד/ה רושמים אותו/ה למסגרת "פצפונים תינוקייה"  ומאשרים את סעיפי ההסכם כדלקמן:

א.     שעות פעילות המסגרת : 

שעות ההפעלה של המסגרת בימים א'-ה' בשעות  07:30-16:00, בימי ו'  בשעות 07:30-12:30.

 • גן תורן בוקר בשעות 07:00-07:30 בתוספת 110 ₪ לחודש.(מותנה במספר נרשמים מינימלי)
 • גן המשך אחה"צ  בשעות 16:00-17:00 בתוספת 180 ₪ לחודש.(מותנה במספר נרשמים מינימלי)

   

ב.     חודשי הפעלה של המסגרת: ידוע לנו כי המסגרת  תפעל במשך 11 חודשים החל מ- 1.9.21 עד 31.7.22.

 

ג.       בנוסף תתקיים פעילות חינוכית  למעוניינים בין התאריכים 1.8.22-11.8.22, ימים א-ה, 8-16, זאת בתשלום נוסף. (מותנה במספר נרשמים מינימלי)

 

ד.      פעילות המסגרת בימי שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס:

 1.  המתנ"ס יהיה רשאי שלא להפעיל את המסגרת בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתו  כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר, הוראה שתינתן מהעירייה שלא להפעיל  את המסגרת וכדומה. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומי ההורים בגין ימים בהם לא תפעל המסגרת.

 

 1. בחגים, יופעלו המסגרות על פי לוח החופשות המצומצם של משרד הכלכלה, בשינויים והתאמות, אם יידרשו. לוח החופשות יתפרסם ויועבר לידי ההורים בתחילת שנה"ל.

 

 1. בימי שביתה במערכת החינוך תפעל המסגרת בין השעות 07:30-16:00 . החל מהיום הראשון של השביתה. בימים בהם מתקיימות מסיבות בגן- הפעילות מתקיימת כרגיל.

 

ה.     הבאה ואיסוף הילד/ה

א.      בכדי לשמור על מסגרת לוח הזמנים של הגנים  ולא לעכב את העובדות בסיום יום עבודה, יש    להקפיד להביא ולקחת את הילד/ה בזמן. האיסוף יעשה ע"י ההורים בלבד. במקרה בו ההורים   מעוניינים  כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש ובכתב את פרטיו של אותו אדם, בטופס  המצורף בערכת הרישום. לא יותר איסוף של הילד ע"י כל אדם אחר.

ב.     שימו לב, איחור יחויב ב- 100 ₪ לחצי שעה הראשונה (או חלק ממנה) ו- 100 ₪ נוספים על כל חצי שעה נוספת או חלק ממנה.

ג.      לא יותר איסוף ילדים ע"י אח/ות מתחת לגיל 12.

ד.      איסוף ילד להורים פרודים או גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית המשפט בדבר הסדרי ראייה, אותה יש למסור מראש לרכזת הגיל הרך.

 

ו.        הזנה והעשרה:

 1. במסגרת הפעילות תוגש לילדים ארוחת בוקר וארוחת צהרים בשרית חמה בהתאם לתפריט מגוון . החברה המספקת מזון למסגרות גיל הרך פועלת באישור משרד הבריאות, ובעלת תעודות כשרות.  
 2. במסגרת הפעילות במסגרת יינתנו שני חוגי העשרה לכל קבוצה.

ז.        הצהרת בריאות:

v      יש למלא את נספח ההצהרה ומידע על בריאות הילד.

v      בכל מקרה בו יתברר כי המידע שנמסר בנספח הנ"ל איננו שלם ו/או מדויק (כולל אלרגיות)  יהא  המתנ"ס  רשאי להפסיק מיידית את ביקורו/ה של הילד/ה בגנים.

 

 1. אנו מצהירים בזה כי בריאות הילד/ה תקינה ואין מניעה או הגבלה רפואית העשויות למנוע את השתתפותו/ה או להגבילו/ה מלהשתתף בפעילות המסגרת (נספח מס' 1)
 2. ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס מראש, במסגרת החתימה על הצהרת בריאות,  מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצרוף אישור רפואי.
 3. אין  לשלוח ילדה חולה לגן הסובל מחום, דלקת עיניים,שלשול, פציעה, כוויות שמצריכות טיפול במהלך היום, פריחה או כל מחלה אחרת אלא רק באישור רופא. ילד שהוצא מהגן בשל שלשולים או הקאות  (שהופיעו לפחות פעמיים במהלך היום בגן) ישאר יממה נוספת בבית ויחזור לגן רק באישור רופא.
 4. ילד שהוצא מהגן בשל דלקת עיניים יחזור ללימודים רק באישור רופא ורק לאחר שנפסקו לחלוטין ההפרשות מהעין.
 5. לאחר היעדרות של 3 ימים מהמסגרת עקב מחלה, יש להביא אישור רפואי, טרם החזרת הילד/ה למסגרת.
 6. משרד הבריאות אוסר על מתן תרופות ע"י הצוות (כולל "אקמול" לסוגיו השונים או משחות רפואיות).
 7. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין או סוג שהיא בשליחת ילד/ה חולה למסגרת חלה על ההורים בלבד.
 8. הורים שקיבלו הודעה מהמסגרת בדבר מחלה של בנם/בתם, מתחייבים לקחת אותם במהירות האפשרית ע"מ למנוע הדבקה של אחרים או הצוות.
 9. אין זיכוי בגין היעדרות בגין מחלת הילד/ה.

 

ח.  שכר לימוד והתחייבויות כספיות של המסגרת:

 1. עלות שכר לימוד של מסגרות פעוטוני המתנ"ס הינה:
  • פצפונים (תינוקייה) - 2399 ₪ לחודש.
  • ניצנים (פעוטות) – 2280 ₪ לחודש.
  • שקד (בוגרים) – 2150 ₪ לחודש

 

 1. במעמד ההרשמה ייגבו דמי רישום בסך 220 ₪ (במקרה של ביטול לא יוחזר הסכום).
 2. דמי סל תרבות בעלות 570 ₪, ייגבו ב- 5 תשלומים החל מחודש ספטמבר 2021 ועד ינואר 2022
 3. לתשומת לב, לא ניתן לבצע רישום חלקי למסגרת.
 4. במקרה שלא הוסדרו ההתחייבויות הכספיות למתנ"ס: במקרה של אי כיבוד הוראת קבע/ כרטיס אשראי ואי הסדרת החוב תוך 7 ימים, יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את הרישום במסגרת במקרה כזה יחויב ההורה בגין חודש נוסף מעבר לשהיית הילד במסגרת ובגין כל הוצאה או עמלה שיוציא המתנ"ס בגין אי הסדרת ההתחייבות כאמור.
 5. התשלום ייגבה במלואו גם אם הילד/ה נעדר/ת כתוצאה מחופשה, מחלה או כל סיבה אחרת הקשורה לילד/ה ו/או למשפחתו/ה.

 

ט .הפסקת ההשתתפות במסגרת

הפסקת השתתפות במסגרת, מחייבת הודעה להנהלת המתנ"ס בכתב שתימסר בכתב במזכירות המתנ"ס עד ה- 20 בחודש הנוכחי לגבי החודש הבא העוקב. במקרה שההודעה תימסר לאחר ה- 20 לחודש יחויב ההורה בתשלום של חודש נוסף מעבר לשהיית הילד במסגרת. הביטול כאמור בסעיף זה, יהיה עד תחילת חודש מרץ 2022 לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבטל את הרישום למסגרת .

 

י . סוגיות פדגוגיות :

 1. המתנ"ס יהיה רשאי להחליט כי הילד/ה אינו/ה יכול/ה להשתתף במסגרת בשל בעיה בריאותית או התנהגותית. זאת עפ"י שיקול דעת מקצועי של הצוות החינוכי.  בהתאם לכך, המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד/ה במסגרת, וזאת לאחר מתן התראה של 14 ימים מראש להורים. במקרה זה, תופסק גביית התשלומים מההורים בגין השתתפות במסגרת, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
 2. המתנ"ס רשאי לערוך שינויים בצוות החינוכי של המסגרת עפ"י צרכי המערכת.

 

יא . סוגיות מנהלתיות :

 • הננו מאשרים קבלת דוא"ל מהמתנ"ס.
 • הננו מאשרים בזאת שימוש בתמונות בני/בתי בפרסומים של המתנ"ס.

 

יב . התחייבות המתנ"ס

המתנ"ס יפעיל את המסגרת על פי הסטנדרטים של ציוד וכוח אדם של החברה למתנ"סים.

 

יג . אופן התשלום למסגרת:

התשלום יתבצע דרך הוראת קבע בבנק / כרטיס אשראי, עבור כל חודשי הפעילות.

יד .ביטוח

הילדים במסגרת שעות הפעילות מבוטחים במסגרת ביטוח של  החברה למתנ"סים.


סמנו V ליד "אני לא רובוט"