קייטנה מועדים רישום
צהרון ק.ויתקין כתה א
03/07/22
21/07/22
לרישום
צהרון ק.ויתקין כתה ב
03/07/22
21/07/22
לרישום
צהרון ק.ויתקין כתה ג
03/07/22
21/07/22
לרישום
ק.חרוב ופלאים ב' בוק
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון אורנים ב' 16
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון אורנים ב' 17
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון ויתקין17
03/07/22
21/07/22
לרישום
ק.צהרון חרוב ב' 17
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון תילתן ב' 16.
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון תילתן ב' 17
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.ריח אורנים ב' בוקר
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנת קיץ - ק. שדה תילתן ב' בוקר
24/07/22
11/08/22
לרישום