קייטנה מועדים רישום
צהרון ק.ויתקין כתה א
03/07/22
21/07/22
לרישום
צהרון ק.ויתקין כתה ב
03/07/22
21/07/22
לרישום
צהרון ק.ויתקין כתה ג
03/07/22
21/07/22
לרישום
ק. השף הצעיר בוקר
24/07/22
04/08/22
לרישום
ק.גן תלי א' בוקר
03/07/22
21/07/22
לרישום
ק.גן תלי ב' בוקר
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.חרוב ופלאים א' בוק
03/07/22
21/07/22
לרישום
ק.חרוב ופלאים ב' בוק
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון אורנים ב' 16
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון אורנים ב' 17
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון ארנים א 16.3
03/07/22
21/07/22
לרישום
ק.צהרון ויתקין17
03/07/22
21/07/22
לרישום
ק.צהרון חרוב א'16.30
03/07/22
21/07/22
לרישום
ק.צהרון חרוב ב' 17
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון תילתן ב' 16.
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון תילתן ב' 17
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון תלי א' 16.30
03/07/22
21/07/22
לרישום
ק.צהרון תלי ב' 16
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון תלתן א'16.30
03/07/22
21/07/22
לרישום
ק.ריח אורנים א' בוקר
03/07/22
21/07/22
לרישום
ק.ריח אורנים ב' בוקר
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.שדה תלתן א' בוקר
03/07/22
21/07/22
לרישום
קיטנת קיץ - ק. שדה תילתן ב' בוקר
24/07/22
11/08/22
לרישום
WhatsApp chat