שילוב אנשים עם מוגבליות מקיים פעילות חברה, פנאי ופועל להעצמתם ושילובם של משתתפים עם צרכים מיוחדים ברמה הפרטנית וברמה הקבוצתית בפעילויות. זאת בדגש על קידום נושא הסובלנות וקבלת השונה בקהילה ובשותפות עם הרשות והחברה למתנ”סים, משרדי ממשלה וארגונים בקהילה. סה"כ כ-200 משתתפים במסגרות כגון: "תכנית "רעים", מועדון "נשר", מועדון "קסם" ועוד כ- 100 משולבים פרטנית בחוגי המתנ"ס.

מטרה : תחום אוכלוסיות יהיה אחראי לקידום הפעילויות הנוגעות לאנשים עם מוגבלות מכל הגילאים במתנ"ס ויפעל לחזק את השתייכותם ומעורבותם בקהילה, את כישורי החיים שלהם והעשרתם, את היזמות החברתית שלהם ומנהיגותם ואת הקשרים והרשתות החברתיות בחייהם. בנוסף יוביל ויטמיע בצוות המתנ"ס וקהילה את התפיסה לפיה יוכלו אנשים עם מוגבלות ליהנות משירותים שישפרו את איכות חייהם החברתית והקהילתית מבלי שהמגבלה תהווה מכשול.

 

תפקידשםמיילטלפוןפקס
מנהלת מירי דחוח mirid1962@gmail.com 03-5219209 03-9615796

 

 

img