תוכנית מחוביות ונ גישות הדרך להשתלבות. שילוב פרטני בוגרים בגילאי 18+ עם מוגבלויות בפעילויות חוגית במתנ"ס. המוכרים ע"י ביטוח לאומי ב 20% נכות ומעלה.

בכפוף למילגות-חברה למתנ"סים. 

ימיים : א'-ה' 

איש קשר: מירי דחוח 03-5219209