מציג הודעה מספר 11 עד הודעה 20, הצג עדכונים נוספים