מרכז הלמידה במתנ"ס פועל לקידום הישגים וצמצום פערים לימודיים בקרב ילדים ובני נוער בשותפות עם אגף פרט והאגף העל יסודי-בעיריית ראשל"צ, פרויקט שיקום שכונות, העמותה להתחדשות בחינוך, אגודת הסטודנטים-המכללה למנהל , משרד הקליטה- פרויקט "שחק", תכנית "יהל", קרן "גלנקור" ובתי הספר. המרכז מקיים שיעורי תגבור פרטניים וחונכות אישית ושיעורים קבוצתיים. כ- 240 תלמידים משתתפים בפעילות המרכז ו- 100 סטודנטים, חונכים ומתנדבים.

מטרה: מרכז הלמידה במתנ"ס מקיים שירותי למידה והעשרה נגישים פיזית וכלכלית לקהילה ומוביל את המשתתפים במרכז להצלחה במערכת החינוך ובתחומי החיים.

WhatsApp chat