מנהלת
רחל נקר
טל:03-5219205
פקס:03-9615796

מתנ"ס רמת אליהו מציע מגוון חוגים בתחומי עניין ידע שונים: מחול, מוסיקה, תיאטרון, אמנות, שפות, מחשבים וטכנולוגיה וסדנאות העצמה למגוון הגילאים. כמו כן מפעיל המתנ"ס בבתי הספר "איתמר" ו- "ויתקין" את חוגים בהמשך ליום הלימודים. בפעילות החוגים לוקחים חלק כ-500 משתתפים מכל הגילאים.

מטרה: תחום התרבות והחוגים יאפשר סביבה תומכת להתפתחותם האישית של הפרט והקהילה ברמת אליהו והסביבה, במגוון נושאים המעשירים את הלמידה ותורמות להווי החברתי של המשתתפים ולמימושם העצמי, תוך כדי יצירת שותפות עם התושבים בנושא ויצירת ממשקים עם בתי הספר, ארגונים בקהילה ומחלקות ברשות המקומית העוסקים בנושא.