קייטנה מועדים רישום
ק. מסטר שף בוקר
23/07/23
10/08/23
לרישום
ק. צהרון מסטר שיף
23/07/23
10/08/23
לרישום
ק.חרוב פלאים א' בוקר
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.חרוב פלאים צהרון א
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.סימני דרך א' בוקר
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.סימני דרך צהרון א'
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.צהרון ויתקין א'
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.צהרון ויתקין ב'
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.צהרון ויתקין ג'
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.ריח אורנים א' בוקר
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.ריח אורנים צהרון א
02/07/23
20/07/23
לרישום
ג WhatsApp chat