קייטנה מועדים רישום
צהרון ק.גודו ב' 16
24/07/22
11/08/22
לרישום
צהרון ק.גודו ב' 17
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנת ג'ודו ב' בוקר
24/07/22
11/08/22
לרישום