קייטנה מועדים רישום
צהרון גן ריח אורנים
01/09/20
30/06/21
לרישום
קיטנת קיץ - ויתקין חופש גדול 16
01/07/21
22/07/21
לרישום
קיטנת קיץ - קייטנת ריח אורנים א
01/07/21
22/07/21
לרישום
קיטנת ריח אורנים ב13
25/07/21
12/08/21
לרישום
WhatsApp chat