קייטנה מועדים רישום
קיטנת קיץ - צהרון קייטנת ג'ודו22/07/24-08/08/24לרישום
קייטנת גודו מחזור ב'22/07/24-08/08/24לרישום