קייטנה מועדים רישום
- ק.צהרון ויתקין א'01/07/24
21/07/24
לרישום
צהרון ריח אורנים א'01/07/24
21/07/24
לרישום
ק. אנגלית מחזור ב'22/07/24
08/08/24
לרישום
ק.אורנים בוקר א'01/07/24
21/07/24
לרישום
ק.מסטר שףבוקר ב'22/07/24
08/08/24
לרישום
ק.צהרון אנגלית ב'21/07/24
08/08/24
לרישום
ק.צהרון ויתקין ב'01/07/24
21/07/24
לרישום
ק.צהרון ויתקין ג'01/07/24
21/07/24
לרישום
ק.צהרון מסטר שיף ב'21/07/24
08/08/24
לרישום
קיטנת קיץ - צהרון קייטנת ג'ודו22/07/24
08/08/24
לרישום
קייטנת גודו מחזור ב'22/07/24
08/08/24
לרישום