קייטנה מועדים רישום
גן תלי - גן תלי 7:30-17:00
01/09/20
30/06/21
סגור
גן תלי - גן תלי בוקר
01/09/20
30/06/21
לרישום
גן תלי - צהרון גן תלי 16:30
01/09/20
30/06/21
לרישום
ניצנים - גן ניצנים
01/09/20
31/07/21
לרישום
פעוטון שקד - גן שקד
01/09/20
31/07/21
לרישום
צ.חרוב ופלאים 16 ב'
25/07/21
12/08/21
לרישום
צהרון גן ריח אורנים
01/09/20
30/06/21
לרישום
צהרון ויתקין - צהרון ויתקין כיתה א'
01/09/20
30/06/21
לרישום
צהרון ויתקין - צהרון ויתקין כיתה ב'
01/09/20
30/06/21
לרישום
צהרון ויתקין - צהרון ויתקין כיתה ג'
01/09/20
30/06/21
לרישום
צהרון ק.גודו ב' 16
24/07/22
11/08/22
לרישום
צהרון ק.גודו ב' 17
24/07/22
11/08/22
לרישום
צהרון ק.ויתקין כתה א
03/07/22
21/07/22
לרישום
צהרון ק.ויתקין כתה ב
03/07/22
21/07/22
לרישום
צהרון ק.ויתקין כתה ג
03/07/22
21/07/22
לרישום
צהרון קייטנת גודו
23/07/23
10/08/23
לרישום
ק. מסטר שף בוקר
23/07/23
10/08/23
לרישום
ק. צהרון מסטר שיף
23/07/23
10/08/23
לרישום
ק.חרוב ופלאים ב' 13
25/07/21
12/08/21
לרישום
ק.חרוב ופלאים ב' בוק
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.חרוב פלאים א' בוקר
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.חרוב פלאים צהרון א
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.סימני דרך א' בוקר
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.סימני דרך צהרון א'
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.צ חרוב ופלאיםב 17
25/07/21
12/08/21
לרישום
ק.צהרון אורנים ב' 16
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון אורנים ב' 17
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון השף הצעיר
24/07/22
04/08/22
לרישום
ק.צהרון ויתקין א'
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.צהרון ויתקין ב'
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.צהרון ויתקין ג'
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.צהרון ויתקין17
03/07/22
21/07/22
לרישום
ק.צהרון חרוב ב' 17
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון תילתן ב' 16.
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.צהרון תילתן ב' 17
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.ריח אורנים א' בוקר
02/07/23
20/07/23
לרישום
ק.ריח אורנים ב' בוקר
24/07/22
11/08/22
לרישום
ק.ריח אורנים צהרון א
02/07/23
20/07/23
לרישום
קיטנת ג'ודו ב' בוקר
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנת קיץ - ויתקין חופש גדול 16
01/07/21
22/07/21
לרישום
קיטנת קיץ - צ. קיטנת אורנים 16 א
01/07/21
22/07/21
לרישום
קיטנת קיץ - צהרון קייטנת קט רגלב
25/07/21
12/08/21
לרישום
קיטנת קיץ - ק. שדה תילתן ב' בוקר
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנת קיץ - ק.צהרון חרוב ב' 16.3
24/07/22
11/08/22
לרישום
קיטנת קיץ - קייטנת ריח אורנים א
01/07/21
22/07/21
לרישום
קיטנת קיץ - קייטנת שחיה מחזור א'
04/07/21
22/07/21
לרישום
קיטנת ריח אורנים ב13
25/07/21
12/08/21
לרישום
קייטנת גודו בוקר
23/07/23
10/08/23
לרישום
תינוקייה - תינוקייה פצפונים
01/09/20
31/07/21
לרישום