סמל המרכז הקהילתי

 • הצהרת נגישות
 • ראשון לציון
 • החברה למתנסים
 • הסוכנות היהודית
 • הודעה על ביטול חוג /פעילות לשנת הפעילות 2019-2020 דמי ביטול בסך 50 ₪ -

  הנחיות למילוי הטופס:
  • לתשומת לב, ביטול הרשמה לחוג/פעילות ייעשה באמצעות הודעה מראש בכתב בלבד שתימסר במזכירות המתנ"ס עד ל- 25 בחודש הקודם לחודש אותו אתם מעוניינים לבטל. הביטול יכנס לתוקף בחודש העוקב לחודש בו חתמתם על הביטול.
  • לא תהיה התייחסות לבקשות בעל-פה.
  • ביטול הרשמה לחוג/פעילות אחרי 25/3/20 יחויב ב- 50 ₪
  חתמו כאן
  מתנסנט | חוגים