סמל המרכז הקהילתי

 • הצהרת נגישות
 • ראשון לציון
 • החברה למתנסים
 • הסוכנות היהודית
 • טופס רישום למבוגרים -השתתפות בחוגי המתנ"ס מיום 1/9/19- 31/8/20 -

  הצהרת המבוגר
  1. אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת שקראתי והבנתי את האמור לעיל ואני מסכים/ה לתוכנו ומתחייב/ת לפעול על פיו ואני מאשר את הרישום לפעילות/חוג בהתאם לתעריף המפורסם באמצעי המדיה של המתנ
  2. אני מצהיר/ה בזאת שאין לי או לביתי/ בני כל מניעה בריאותית להשתתף בפעילות המתנ
  4. אני מאשר/ת פרסום תמונה שלי באמצעי המדיה בהם פועל המתנ"ס .
  פרטי הנרשם
  חתמו כאן

  התקנון

  תקנון:

  1. שנתהפעילות במתנ"ס תחל בתאריך 1/9/19. ההרשמה תסתיים עם מיצוי המקומות בחוגים, על בסיס "כל הקודם זוכה". מספר המקומות מוגבל.
  2. רוב החוגים במתנ"ס מתקיימים 10 חודשים ומסתיימים ב-30/6/20. זאת למעט חוגי ביה"ס למחול וחוגי ספורט למבוגרים הפועלים 11 חודשים ומסתיימים ב- 31/7/20. *חוגי טניס, אגרוף, שחייה למבוגרים, פילאטיס פועלים 12 חודשים ומסתיימים ב- 31/8/20 *ייתכנו חוגים נוספים שיתקיימו עד 318/20  ילדים ומבוגרים*. *בחוג טניס עשויים להתבטל אימונים עקב מזג אויר גשום, החזר אימונים יתקיים בחופשת חנוכה ופסח (לא יינתן החזר כספי). נרשמים חדשים לחוג טניס במהלך חודשים ספטמבר ואוקטובר זכאים לקבל מחבט בהשאלה, במידה ומבטלים את החוג אתם נדרשים להחזיר את המחבט (אי החזרה תחויב בעלות של 150 ₪ ),במידה ותסיימו את כל השנה עד ל- 31/8/20 יוענק המחבט במתנה.
  3. ביטול הרשמה לחוג/קורס אחרי 25/3/2020- יחויב בדמי ביטול על סך  50 ₪.  
  4. לתשומת לב,  ביטול הרשמה לחוג/ פעילות  ייעשה באמצעות הודעה מראש בכתב בלבד שתימסר במזכירות  המתנ"ס עד ל- 25 בחודש הקודם לחודש אותו אתם מעוניינים לבטל. הביטול ייכנס לתוקף בחודש העוקב לחודש בו התקבלה ההודעה. ***בקשות אשר יוגשו אחרי ה- 25 לחודש יחויבו עבור החודש העוקב ויזוכו רק מהחודש שלאחריו.
  5. הודעה בע"פ או בכתב למאמן/מורה/מדריך אינה מספיקה ולא תתקבל כהודעת ביטול השתתפות.
  6. מחיר החוגים הינו מחיר שנתי המחולק לתשלומים חודשיים לנוחיות הקהל. בחישוב המחיר שוקללו ימים בהם לא מתקיימת פעילות עקב חגי ומועדי ישראל ו/או חופשה אחרת בהתאם לחוג הספציפי,לכן לא יינתן זיכוי נוסף בגינם.
  7. התשלום יתבצע אחת לחודש כתשלום חודשי שיבוצע מראש, באמצעות הוראת קבע, כרטיס אשראי,צ'קים או לחילופין בתשלום אחד מראש במזומן עבור כל שנת פעילות.
  8. ביטול/ החזר הוראת קבע או צ'ק  (שלא תואם עם המזכירות מראש) יחויב  בתשלום עמלה הנגבית על ידי הבנק מהמתנ"ס .
  9. פתיחת החוגים מותנית במס' נרשמים מינימלי.המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל חוג, במידה ומס' המשתתפים בו ירד מתחת למינימום הנדרש לקיומו של החוג.
  10. המתנ"ס רשאי לשנות את מועדי החוגים,מבנה הקבוצות והמדריכים במטרה להתאים את הפעילות לצרכים בשטח.
  11. אי השתתפות בפעילות מכל סיבה ושאינה תלויה במתנ"ס לא מזכה בהחזר כספי. במקרה של הפסקת השתתפות עקב אילוץ בלתי צפוי מסיבה רפואית בלבד שאינו מאפשר השתתפות במשך 3 שבועות לפחות, יש לפנות למזכירות בכתב בצירוף מסמכים רלוונטיים, המערכת תדון בנושא. לא תאושר בקשת ביטול רטרואקטיבית עבור תקופת פעילות קודמת, גם אם לא הייתה השתתפות סדירה של המשתתף/ת.

  12 .שיעור ניסיון- כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום.        

       במידה שהחליט להירשם ישלם עבור השיעור הנ"ל במסגרת התשלום החודשי   

       לחוג. שימו לב, לא יתאפשר שיעור ניסיון בקורסי/בחוגי שחיה.

  1. כתוצאה מהתנהגות לא הולמת    או/ו אי עמידה בתשלומים, ולא יתאפשר רישום לפעילות המתנ"ס, כולל קייטנות, עד  להסדרת התשלומים.
  2. תושב החייב כסף למתנ"ס בגין השתתפות בפעילות בשנים קודמת לא יוכל להירשם לשנת הפעילות החדשה עד להסדרת החוב.

                                                      


  מתנסנט | חוגים